Obec Richnava

Novinky

 

Zmluvy, objednávky, faktúry 

   

 

Návrh zmeny rozpočtu obce Richnava - 3. zmena

     

Oznam o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov v obci Richnava

     

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Richnava 260

     

Informácia o prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu Konceptu Územného plánu obce Richnava

Správa o hodnotení strategického dokumentu Koncept Uzemného plánu obce Richnava
       

Koncept Územného plánu obce Richnava

     

Stanovisko na článok starostu obce Kluknava uverejnený v Kluknavskom hlase

     

Obec Richnava má záujem kúpiť rodinný dom v Richnave na zriadenie komunitného centra. Touto cestou prosíme vlastníkov, ktorí chcú predať dom o doručenie ponúk na Obecný úrad do 15.09.2016

     

Daň z nehnuteľností

     

Rozpočet obce Richnava na roky 2016-2018

     

 

 Výsledky  komunálnych volieb v Richnave

voľby na starostu obce

voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2016

Harmonogram 2016,

 
   

 

 
 

© 2006-2007 Obec Richnava

?>